Tia 10 mnd til venstre. Og Molly til høyre. Far til Molly er Tia sin farfar. Fotograf: Torhild van Riesen